کارمندان

دانیال سمیعی
دانیال سمیعی
مدیر عامل
میثم شایگان
میثم شایگان
مدیر تولید
شاهین اسماعیل دوست
شاهین اسماعیل دوست
مدیر فنی
حامد نعمتی
حامد نعمتی
برنامه نویس ارشد
حامد رجبی
حامد رجبی
برنامه نویس ارشد
سجاد راد
سجاد راد
برنامه نویس
میلاد اصغری
میلاد اصغری
برنامه نویس
پوریا عطار زاده
پوریا عطار زاده
مدیر هنری
عبد شکر الله زاده
عبد شکرالله زاده
کارشناس انیمیشن
جواد علیزاده
جواد علیزاده
کارشناس هنری ارشد