ماموریت و چشم انداز

ما مهم ترین تولید کننده بازی های ویدئویی با کیفیت و ارائه دهنده خدمات و محصولات مرتبط در ایران و همچنین در کل خاورمیانه خواهیم شد.
با توسعه مداوم مهارت هایمان،پشتکار بی مثال و کیفیت غیرقابل رقابت در کارمان محصولات و خدماتی را عرضه خواهیم کرد که در سطح جهانی،کاملا تجاری و منحصرا یک NIGSی باشد.