روبات ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، سازمان هوا فضای جمهوری اسلامی ایران ربات بسیار هوشمندی را برای اکتشافات علمی به خارج از منظومه ی شمسی می فرستد.

این ربات ۱۴۰۴ نام دارد که با سفینه ای به نام سیمرغ که توسط رایانه ای بسیار هوشمند کنترل می شود به خارج از مرزهای منظومه ی شمسی فرستاده می شود که این ماموریت آغاز بزرگترین رخداد علمی و تاریخی قرن است.

تاريخ انتشار :
پیش تولید
گيم پلي :
  • يک نفره
  • جنگي
پلتفرم :
  • PC
  • Android
  • IOS