فیزیکدانان جنگل

این بازی بر اساس کتاب های درسی سال دوم و سوم دبیرستان طراحی شده و هدف غیر مستقیم آن آموزش مباحث مربوط به مکانیک به زبانی ساده و عملی است. هدف در کلیه مراحل رساندن یک گوی از یک نقطه ی خاص (شروع مرحله) به نقطه ی پایان است.
در این بازی بازیکن می تواند بدون توجه به مباحث درسی و تنها با استفاده از مهارت خود مراحل را پشت سر بگذارد و معما ها را حل کند، درست مانند یک بسکتبالیست که وقتی توپی را از فاصله ای دور به درون سبد می اندازد توجهی به قوانین فیزیک، جاذبه ی زمین و یا نیروی اصطکاک بین توپ و هوا ندارد اما ناخودآگاه در حال استفاده از قوانین فیزیک مکانیک است.

تاريخ انتشار :
پیش تولید
گيم پلي :
  • يک نفره
  • ذهني
پلتفرم :
  • PC
  • Mac