ارزشهای کاری

عالی بودن در کار
ما مطمئنیم که همه ی کارهایی که میکنیم و محصولاتی که تولید میکنیم با بالاترین توانایی هایمان و استاندارد های کیفی ممکن انجام می پذیرد.

اشتیاق در محل کار
ما در استودیو محیطی سراسر خلاقانه و مفرح ایجاد کرده ایم که کارمندان عاشق کارهایی هستند که انجام میدهند و از تک تک کارهایشان لذت میبرند.

تولید نیروی کار
در استودیو جوی حاکم است که همه نیرو ها بطور مداوم دانش و مهارت های خود را ارتقا میدهند که خود پتانسیل بسیار بزرگی برای تیم به وجود می آورد.

و با افتخار ایرانی هستیم
ما افتخار میکنیم که این تیم با تمام تخصص و تجربه اش در ایران و خطه سرسبزش،گیلان فعالیت میکند.